Γίνεται εδώ και πολλά χρόνια έρευνα στο θέμα της θεραπείας της υπολειτουργίας του θυρεοειδούς.
Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι πολλοί ασθενείς ενώ παίρνουν το "χάπι του θυρεοειδούς" (Τ4, Thyrormon, Euthyrox,
Medithyrox) λόγω π.χ. θυρεοειδίτιδας Χασιμότο και έχουν φυσιολογικές τιμές  TSH και FT4 στις εργαστηριακές
εξετάσεις, εντούτοις ΔΕΝ αισθάνονται καλά ρυθμισμένοι.

Γνωρίζουμε πλέον ότι ο έλεγχος των ορμονών στο αίμα μπορεί να προσεγγιστεί με διάφορα μαθηματικά μοντέλα,
μερικά από τα οποία ήδη έχουν δοκιμαστεί σε πληθυσμούς σε διάφορες ηπείρους.

Με βάση την ερευνα που έχει γίνει και που συνεχίζεται με μεγάλες πλέον διεθνείς μελέτες ξέρουμε ότι
μέσα στα " φυσιολογικά όρια" πού δίνει το εργαστήριο ο καθένας έχει το δικό του προσωπικό φυσιολογικό όριο τιμών.
Έχουν μάλιστα αναπτυχθεί ειδικά προγράμματα που μπορούν να υπολογίσουν σε άτομα που παίρνουν ή δεν παίρνουν
το "χάπι του θυρεοειδόυς" το πόσο είναι σε θέση ο θυρεοειδής να παράγει και πόση ορμόνη μπορεί να παράγει ακόμα
από μόνος του.


Όλα τα προγράμματα που αναφέρθηκαν χρησιμοποιούνται στο ιατρείο
με σκοπό την εξατομικευμένη θεραπεία πέρα από την κλασική γνώση.

Παράδειγμα υπολογισμού του προσωπικού σημείου ισορροπίας του συστήματος (κόκκινο κυκλάκι)
με βάση προηγούμενες μετρήσεις (μπλε κυκλάκια)