ΣΥΜΠΤΩΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΜΗ
Ν. Cushing, Πολυκυστικές ωοθήκες 

ΑΝΗΣΥΧΙΑΥπερλειτουργία θυρεοειδούς/θυρεοτοξίκωση, Φαιοχρωμοκύτωμα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
Υπερλειτουργία θυρεοειδούς/θυρεοτοξίκωση
Υποφυσιακή ανεπάρκεια, Ν. Addison

 ΑΠΩΛΕΙΑ LIBIDO
Υποφυσιακή ανεπάρκεια, Υπερπρολακτιναιμία
Υπογοναδισμός


 ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
Ν. Cushing, Υποθυρεοειδισμός
Πολυκυστικές ωοθήκες, Ενδοκρινολογικά νοσήματα με παχυσαρκία

 ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΨΑΣ
ποιος διαβήτης, Υπερασβεστιαιμία

 ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΤΗΤΑΥπερλειτουργία θυρεοειδούς/θυρεοτοξίκωση
Φαιοχρωμοκύτωμα

 ΕΥΚΟΛΗ ΚΟΥΡΑΣΗ
Υποθυρεοειδισμός, Ανεπάρκεια υπόφυσης
Ν. Addison, Υπερασβεστιαιμία

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Υπερλειτουργία θυρεοειδούς/θυρεοτοξίκωση
Φαιοχρωμοκύτωμα, Ινσουλίνωμα, ΝΕΤ
 

ΚΑΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Ν. Cushing, Υπογοναδισμός, Υπερασβεστιαιμία,
Υποθυρεοειδισμός, Ανεπάρκεια υπόφυσης

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ. Cushing, Υπογοναδισμός, Υπερασβεστιαιμία, Υποθυρεοειδισμός, Ανεπάρκεια υπόφυσης
ΚΟΠΩΣΗΣ. Cushing, Υπογοναδισμός, Υπερασβεστιαιμία, Υποθυρεοειδισμός, Ανεπάρκεια υπόφυσης, ΣΔ

ΕΞΑΨΕΙΣ
Μεγαλακρία, Υπερλειτουργία θυρεοειδούς/θυρεοτοξίκωση, ΝΕΤ
Π
ρόωρη ανεπάρκεια ωοθηκών

ΖΑΛΕΣΥπερλειτουργία θυρεοειδούς/θυρεοτοξίκωση, Φαιοχρωμοκύτωμα, Ινσουλίνωμα, ΝΕΤ

ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ
Υπερλειτουργία θυρεοειδούς/θυρεοτοξίκωση, Φαιοχρωμοκύτωμα, Ινσουλίνωμα, ΝΕΤ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΟΥΡΗΣΗ
ποιος διαβήτης, Υπερασβεστιαιμία

ΠΟΛΥΟΥΡΙΑποιος διαβήτης, ΣΔ, Υπερασβεστιαιμία

ΟΙΔΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
Υποθυρεοειδισμός, Μεγαλακρία

ΣΚΟΥΡΟ ΔΕΡΜΑ 
Σ. Cushing, N. Addison

ΣΤΥΤΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 

Ανεπάρκεια υπόφυσης, Υπερπρολακτιναιμία, Υπογοναδισμός


ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝ  

Ν. Cushing, Ανεπάρκεια υπόφυσης, Υποθυρεοειδισμός, Υπογοναδισμός, Ν. Addison


ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΙΔΡΩΤΑΣ
 

Μεγαλακρία, Υπερλειτουργία θυρεοειδους


ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗ
 

Σ. Cushing, Πολυκυστικές ωοθήκες, Late-onset συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων


ΥΠΕΡΧΡΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
 

N. Cushing, N. Addison


 ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 

Ανεπάρκεια υπόφυσης, Υποθυρεοειδισμός, Υπερασβεστιαιμία, Ν. Addison


 ΧΛΩΜΑΔΑ  

Ανεπάρκεια υπόφυσης, Υποθυρεοειδισμός  
Η λίστα είναι ενδεικτική και μόνο ως τέτοια δύναται να χρησιμοποιηθεί